Thoughts, stories and ideas.

Latest

paź
18

Klient NFS w Windows 10

Microsoft Windows 10 dostarcza klienta NFS w wersji 3, który umożliwia wykorzystanie zasobów NFS udostępnianych na innych serwerach. Zasoby NFS
1 min read
cze
22

SSL: Generating self-signed certificates with one openssl command

openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -sha256 -days 3650 \ -nodes -keyout example.key -out example.crt \ -subj "/CN=example.
maj
20

Self-signed certificates in Java

Secure communication is a key goal in modern business client-server applications. Nowadays, clients are mostly web browsers. However, exchanging or
2 min read