Klient NFS w Windows 10

Klient NFS w Windows 10
Photo by benjamin lehman / Unsplash

Microsoft Windows 10 dostarcza klienta NFS w wersji 3, który umożliwia wykorzystanie zasobów NFS udostępnianych na innych serwerach. Zasoby NFS są zazwyczaj udostępniane przez serwery linuksowe lub sieciowe pamięci masowe (NAS).

Identyfikator użytkownika (UID) i grupy (GID) w kliencie NFS różnią się najczęściej od identyfikatorów na serwerze NFS. W niniejszym tekście dowiesz się jak zmienić identyfikator użytkownika i grupy w kliencie NFS.

Konfiguracja

UID/GID anonimowego użytkownika (-2:-2)

Aby zmienić domyślnie ustawione UID/GID dla anonimowych połączeń, otwórz rejestr i przejdź do HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ClientForNFS\CurrentVersion\Default, i utwórz następujące wartości DWORD (32-bitowe), przypisując odpowiednie wartości.

AnonymousUid
AnonymousGid

Lokalne mapowanie użytkowników

W katalogu %SystemRoot%\system32\drivers\etc utwórz następujące pliki

passwd

# username:x:uid:gid:comment:homeDirectory
grz:x:500:100:NAS USER:C:\Users\Grz

group

# group_name:x:gid:uids
everyone:x:100:500

Obsługa zasobu NFS

Montownaie systemu plików NFS

mount -o nolock \\192.168.1.1\nfs-shared-folder Z:

Odmontowanie systemu plików NFS

umount Z: